1. TUYỂN SEO MẢNG GIÁO DỤC ƯU TIÊN CÁC BẠN NỮ CÓ KỸ NĂNG VIẾT NỘI DUNG VỚI SOCIAL LIÊN HỆ : 0971938146
 2. DIỄN ĐÀN Y DƯỢC XÉT VIP CÁC THÀNH VIÊN MỚI TRONG 50 THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN

Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động qua mạng cho người lao động nước ngoài

Thảo luận trong 'Rao Vặt Khác' bắt đầu bởi tuananh212, 16/7/18.

 1. tuananh212

  tuananh212 Member

  CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI - Bộ cần lao - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn thực hành cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2017.
  Theo đó, thủ tục cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam qua mạng điện tử được thực hiện như sau: Giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Phải được chấp nhận nhu cầu sử dụng cần lao nước ngoài

  Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến dùng người lao động nước ngoài, người dùng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp mỏng giải trình nhu cầu dùng lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan hài lòng qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4,5 và 8 Điều 172 Bộ Luật lao động và điểm e,h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

  Trường hợp đổi thay nhu cầu sử dụng người cần lao nước ngoài thì người dùng lao động phải gửi thưa giải trình đổi thay trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự định dùng người cần lao nước ngoài qua cổng thông báo điện tử

  Trong vòng 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hạp với quy định của luật pháp, cơ quan chấp thuận đáp kết quả qua thư điện tử cho người dùng lao động. Trường hợp bẩm chưa thực hiện đúng theo quy định của luật pháp, cơ quan ưng giải đáp kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng cần lao và nêu rõ lý do.

  Làm giấy phép lao động

  Trước ít ra 7 ngày làm việc, kể từ ngày người cần lao nước ngoài dự định bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng cần lao phải khai thông báo vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép cần lao theo quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép cần lao qua cổng thông tin điện tử.

  Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép lao động ăn nhập với quy định của luật pháp, cơ quan cấp giấy phép lao động giải đáp kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng cần lao.Trường hợp tờ khai và hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép cần lao chưa thực hiện đúng theo quy định của luật pháp, cơ quan cấp giấy phép lao động giải đáp kết quả qua thư điện tử cho người dùng lao động và nêu rõ lý do.

  Người sử dụng cần lao tuyển lựa một trong hai phương án: 1- thực hành trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan bằng lòng và cơ quan cấp giấy phép lao động; 2- thực hành qua cổng thông báo điện tử để thực hành nộp ít giải trình nhu cầu sử dụng lao động, hồ sơ đề nghị cấp,cấp lại giấy phép lao động; hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép cần lao